Björnholmen Loge

En tradition som varat i många år.