Lysekil

Havsbadet Badhusgatan 14B, Lysekil, Sverige